Hola Bon Dia 
Aquí aviat el lloc de les edicions  ABL, proveïdor de la targeta postal del 
Païs Català nord 
Bonjour, vous êtes sur le site d'ABL éditions, éditeur de cartes postales  
en Pays Catalan ( Nord ) 
 
 
 
Ell és "Patoufet" el manyac petit Ruc Català, la mascota de ABL i heroi de moltes postals. 
Lui, c'est " Patoufet " le gentil petit âne Catalan, mascotte d'ABL , et héros de nombreuses cartes postales. 
 
Per què una pàgina web en català? 
 
ABL editions  és una empressa regional ubicades al nord de Catalunya (Villemolaque), succesora de l'editorial AUDUMARES (Perpinyà), ella mateixa successora de les edicions PAGES ( PAP  per als col · leccionistes),es dir com aquest négoci  té les seves arrels al País Català! 
 
Des de fa mes de 70 anys, reflecteix el territori català. 
 
Fa uns anys, Dino edicions (Font Romeu), han cessat les seves activitats, la col · lecció va ser adquirida pel ABL. 
 
Un tresor d'arxiu. Aixi, gairebé 70 anys de fotos editades  en targetes postals per les diferents empresesestan arxivats. 
 
L'objectiu ( a llarg termini ) d'aquest lloc és presentar aquests arxius. 
Això es farà a poc a poc. 
 
Aquestes imatges fen part de la història d'aquest tros de la Catalunya francesa,em  semblava natural  transformar el lloc existent en francès, un lloc de Franco / català.
Pourquoi un site en Catalan ? 
 
Abl éditions est une entreprise régionale située en Catalogne Nord ( Villemolaque ), successeur des éditions AUDUMARES ( Perpignan ), elle même successeur des éditions PAGES  ( pap pour les collectionneurs ) , c'est dire si cette entreprise a ses racines dans le Pays Catalan ! 
 
Depuis plus de 70 ans, elle est le reflet de ce pays Catalan. 
 
Il y a quelques années, les éditions Dino ( de Font Romeu ) ayant cessé leurs activités, la collection a été reprise par ABL. 
 
Un trésor d'archives. Ainsi, près de 70 ans de photos transformées en cartes postales par ces differentes sociétés sont archivées. 
 
Le but ( a long terme ) de ce site est de presenter ces archives. 
Cela se fera petit a petit. 
 
Ces images faisant partie de l'histoire de ce morceau de Catalogne Française, il m'a semblé normal de transformer le site existant en Français, en un site Franco / Catalan.